Style Switcher

Layout options
 • Boxed Layout
 • Full Width Layout
Primary Color

مرکز طراحی فروردین دیزاین

طراحی سایت دلخواه شما و مشاوره رایگان

مرکز طراحی فروردین دیزاین تمامی خدمات مربوط به طراحی سایت و بهینه سازی (سئو) را با بالاترین کیفیت در اختیار شما می‌گذارد.

مرکز طراحی اوراق اداری ، کارت ویزیت ، تراکت ، کاتالوگ ، لوگو ، استیکر تلگرام و واتساپ و...

با مناسب ترین هزینه و کوتاهترین زمان

درباره پروژه طراحی خود با ما مشورت کنید. (مشاوره رایگان) 

09015606156

Blog

 

تعرفه استیکر های تقویم همراه با تاریخ شمسی و میلادی           

  • استیکرهای تقویم یکماهه

  • 59000 تومان

   • 30 استیکر برای هر ماه
   • .
   • 1 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی و میلادی
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم سه ماهه

  • 139000 تومان

   • 90 استیکر برای هر 3 ماه
   • .
   • 2 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی و میلادی
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم شش ماهه

  • 269000 تومان

   • 180 استیکر برای هر 6 ماه
   • .
   • 3 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی و میلادی
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم یکساله

  • 529000 تومان

   • 365 استیکر برای هر 12 ماه
   • .
   • 4 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی و میلادی
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین

تعرفه استیکر های تقویم همراه با تاریخ شمسی ، میلادی و قمری  

  • استیکرهای تقویم یکماهه

  • 65000 تومان

   • 30 استیکر برای هر ماه
   • .
   • 1 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم سه ماهه

  • 149000 تومان

   • 90 استیکر برای هر 3 ماه
   • .
   • 2 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم شش ماهه

  • 289000 تومان

   • 180 استیکر برای هر 6 ماه
   • .
   • 3 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین
  • استیکرهای تقویم یکساله

  • 569000 تومان

   • 365 استیکر برای هر 12 ماه
   • .
   • 4 طرح رایگان
   • .
   • تاریخ شمسی، میلادی و قمری
   • .
   • قابل استفاده در تلگرام یا واتساپ
   • .
   • برای مشاهده نمونه قالب های استیکرها باآیدی تلگرام زیر در تماس باشید:
   • designfarvardin@
  • پرداخت آنلاین

مشاهده لیست قیمت استیکر شخصی  

نمونه قالب های استیکر تقویم                 

نمونه استیکر های ساخته شده               

مشاهده کد تخفیف                                         

ثبت سفارش ازطریق تلگرام                     

ثبت سفارش ازطریق واتساپ                   

 

88000mmm

 

تعرفه استیکر های انتخاباتی 1400 ( ویژه کاندیداهای انتخاباتی )       

  • استیکر انتخاباتی

  • 39000 تومان

   • 5 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1 ساعت
   • طراحی مجزا برای هر استیکر
   • استفاده در واتساپ و تلگرام
   • .
  • ثبت سفارش
  • استیکر انتخاباتی

  • 69000 تومان

   • 10 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1 ساعت
   • طراحی مجزا برای هر استیکر
   • استفاده در واتساپ و تلگرام
   • .
  • ثبت سفارش
  • استیکر انتخاباتی

  • 89000 تومان

   • 15 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 2 ساعت
   • طراحی مجزا برای هر استیکر
   • استفاده در واتساپ و تلگرام
   • .
  • ثبت سفارش
  • استیکر انتخاباتی

  • 99000 تومان

   • 20 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 3 ساعت
   • طراحی مجزا برای هر استیکر
   • استفاده در واتساپ و تلگرام
   • .
  • ثبت سفارش

 

مشاهده نمونه استیکر های انتخاباتی ساخته شده   

ثبت سفارش از طریق تلگرام                                                 

ثبت سفارش از طریق واتساپ                                               

تعرفه استیکر های شخصی و اختصاصی                                           

  • طراحی استیکر تلگرام

  • 25000 تومان

   • 5 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 45000 تومان

   • 10 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 59000 تومان

   • 15 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 69000 تومان

   • 20 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 89000 تومان

   • 30 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 99000 تومان

   • 40 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1 الی 2 روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 109000 تومان

   • 50 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1 الی 2 روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر تلگرام

  • 119000 تومان

   • 60 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1 الی 2 روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین

 

مشاهده لیست قیمت استیکر تقویم

نمونه استیکر های ساخته شده           

مشاهده کد تخفیف                                     

ثبت سفارش ازطریق تلگرام                 

ثبت سفارش ازطریق واتساپ               

 

  • طراحی استیکر واتساپ

  • 45000 تومان

   • 10 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر واتساپ

  • 59000 تومان

   • 15 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر واتساپ

  • 69000 تومان

   • 20 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین
  • طراحی استیکر واتساپ

  • 89000 تومان

   • 30 طرح اختصاصی
   • زمان تحویل : 1روز
   • .
   • قالب یکسان
  • پرداخت آنلاین

 

نمونه استیکر های ساخته شده در واتساپ

مشاهده کد تخفیف                                                   

ثبت سفارش ازطریق تلگرام                               

ثبت سفارش ازطریق واتساپ                             

 


زیر مجموعه ها